Details

Czterech mezczyzn na brzegu lasu 


Czterech mezczyzn na brzegu lasu von: Stanislawa Fleszarowa-Muskat, Magdalena Szybinska

6,99 €

Verlag: Saga Egmont Hörbuch
Format: MP3 (in ZIP-Archiv)
Veröffentl.: 06.04.2020
ISBN/EAN: 9788726443233
Sprache: Polnisch

Dieses Hörbuch erhalten Sie ohne Kopierschutz.

Beschreibungen

W Kali?cu niespodziewanie pojawia si? grupa geologów. Doktor Caban w towarzystwie in?ynierów: Micha?a Gaja i Huberta Bobrowicza planuje zbada? wiejsk? ziemi?. Miejscowa ludno?? zdaje si? wyczuwa? nadchodz?ce zmiany. Dociera do nich, ?e by? mo?e w Kali?cu powstanie kopalnia. Oznacza?oby to oddanie ukochanej ziemi, czemu nie zado??uczyni ?adna rekompensata. Napi?ta atmosfera we wsi utrudnia prac? geologom. Czy mo?liwe jest pogodzenie interesów obu grup? "Czterech m??czyzn na brzegu lasu" to emocjonuj?ca powie??, trzymaj?ca czytelnika w napi?ciu do ostatnich stron. ?wiat Kali?ca nie jest czarno-bia?y, a bohaterowie oprócz sporu o ziemi? musz? tak?e upora? si? z w?asnymi demonami sprzed lat.
Stanis?awa Fleszarowa-Muskat – (1919 – 1989) polska powie?ciopisarka, publicystka, poetka i dramaturg. Po wojnie wyjecha?a do Gdyni, gdzie zaj??a si? twórczo?ci? literack? oraz prac? w sektorze kultury. By?a dziennikark? "Dziennika Ba?tyckiego" oraz kierowniczk? literack? Teatru Wybrze?e. Debiutowa?a w 1948 roku poematem historycznym "Sen o morskiej pot?dze". Przez wiele lat by?a dzia?aczk? PZPR i Towarzystwa Przyja?ni Polsko-Radzieckiej.Jej dorobek obejmuje ponad 700 utworów i jest niejednorodny. Fleszarowa-Muskat zas?yn??a jako powie?ciopisarka, cho? pisa?a tak?e poezj? oraz utwory o charakterze publicystycznym.

Diese Produkte könnten Sie auch interessieren:

Die Farben der Schönheit - Sophias Träume
Die Farben der Schönheit - Sophias Träume
von: Corina Bomann, Karoline Mask von Oppen
ZIP ebook
11,95 €
Liebe kennt die Regeln nicht (ungekürzt)
Liebe kennt die Regeln nicht (ungekürzt)
von: Marleen Reichenberg, Michaela Gärtner
ZIP ebook
14,95 €
Meistens kommt es anders, wenn man denkt - Hamburg-Reihe
Meistens kommt es anders, wenn man denkt - Hamburg-Reihe
von: Petra Hülsmann, Yara Blümel
ZIP ebook
13,99 €